Tarieven

Uurtarief

Het uurtarief varieert en hangt samen met de duur en aard van de opdracht.

Kosten leadgeneratie

Overige kosten die ik maak in het kader van de opdracht worden in onderling overleg doorberekend.

Reiskosten

Voor werk en/of overleg op locatie hanteer ik een kilometervergoeding van € 0,35 per kilometer. Tevens worden de parkeerkosten doorberekend.